Hallitus

Puheenjohtaja

Teemu Oja-Lipasti

Sähköposti: pj@konkurssi.org
Puheenjohtajana pidän huolta yhdistyksen toiminnasta ja hallituksen jäsenistä. Tehtäväkarttani on laaja: Vedän kokoukset, joihin laadin esityslistat yhdessä varapuheenjohtajan kanssa, allekirjoitan sopimuksia ja muita papereita, pidän yhteyttä TROLiin sekä muihin järjestöihin, huolehdin edunvalvonnasta sekä edustan yhdistystä erilaisissa tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja

Miia Ruuskanen

Sähköposti: vpj@konkurssi.org
Varapuheenjohtajana tehtävänäni on tukea ja tarvittaessa tuurata puheenjohtajaa. Teemme yhdessä puheenjohtajan kanssa esityslistat ja pidämme huolta, että yhdistyksen asiat ovat kaikin puolin kunnossa. Varapuheenjohtajana myös minulla on nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet.

Sihteeri

Susanna Segerman

Sähköposti: sihteeri@konkurssi.org
Sihteerinä kirjaan kokousten tärkeimmät seikat pöytäkirjaan. Myös minulla on nimenkirjoitusoikeus. Kokousten ulkopuolella autan muita hallituksen jäseniä heidän tehtävissään.

Rahastonhoitaja

Marjut Finni

Sähköposti: rahastonhoitaja@konkurssi.org
Rahastonhoitajana vastaan yhdistyksen taloudesta, eli hoidan laskutuksen, hallituksen hyväksymien laskujen maksamisen sekä tositteiden arkistoinnin. Seuraan myös talousarvion toteutumista ja tiedotan siitä hallitukselle. Tehtäviini kuuluu myös kirjanpidon, talousarvion sekä tilinpäätöksen laatiminen.

Vapaa-aikavastaava

Pauliina Siimelä

Sähköposti: vapaa-aika@konkurssi.org

Vapaa-aikavastaavana ideoin ja toteutan erilaisia tapahtumia pokeriturnauksesta sitseihin. Tehtäviini kuuluu tapahtumanjärjestäminen alusta loppuun sisältäen ohjelman, teemojen ja markkinoinnin suunnittelun tapahtumiin, sekä lipunmyynnin ja palautteen käsittelyn. Koska tehtävää on paljon, vaaditaan pestissä hyvää ajanhallinta-, delegointi- ja organisointikykyä.

3MIOT-vastaava

Eveliina Timonen

Sähköposti: 3miot-vastaava@konkurssi.org
3miot-vastaavana tehtävänäni on 3mioiden järjestäminen yhdessä kahdeksan muun ainejärjestön kanssa. Lisäksi suunnittelen ohjelmaa bileisiin ja olen vastuussa lipunmyynnistä. Tarvittaessa autan muita hallituksen jäseniä heidän tehtävissään.

Webmaster

Teemu Pölkki

Sähköposti: webmaster@konkurssi.org
Webmasterina tehtävänäni on ylläpitää Konkurssin verkkosivuja. Lisäksi toimin hallituksen yleisenä IT-tukena

Tutor- ja edunvalvontavastaava

Jenna Moisio

Sähköposti: tutor@konkurssi.org
Tutorvastaavana huolehdin liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä international businessin tutoreista sekä päivä- että monimuotopuolella. Autan ja ohjaan heitä yhdessä JAMKOn tutorvastaavien kanssa. Edunvalvonnan saralla tehtävänäni on olla perillä ajankohtaisista, opiskelijoita koskevista asioista, minkä vuoksi yhtenä osana pestiä käyn JAMKOn edunvalvontailloissa. Molempien pestien puolesta teen paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja olen linkkinä opiskelijoiden, Konkurssin sekä JAMKOn välillä.

Yritys- ja yhteistyövastaava

Oskari Smeds

Sähköposti: yritysvastaava@konkurssi.org

Yritys- ja yhteistyövastaavana toimin yhdistyksen äänitorvena yhteistyökumppaneiden ja muiden yritysten suuntaan. Kehitän jo olemassa olevia ja luon uusia jäsenetuja yhdessä hallituksen kanssa. Lisäksi hoidan yhdistyksen erilaisia juoksevia asioita.

Viestintävastaava

Tanja Niemi

Sähköposti: viestintavastaava@konkurssi.org

Viestintävastaavana tehtävääni kuuluu yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen. Tärkeimpänä tehtävänä on päivittää Konkurssin sosiaalista mediaa Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa. Kirjoitan myös Karjukirjeen joka kuukausi. Lisäksi vastaan yhdistyksen jäsenhankinnasta.

Varajäsen 1

Arttu Kokko

Varajäsenenä minulla ei ole hallituksessa varsinaista vastuualuetta. Tehtävänäni on auttaa muita hallituksen jäseniä heidän tehtävissään, muun muassa osallistumalla ständivuoroihin ja tapahtumien järjestämiseen.

Varajäsen 2

Kaari Nieminen

Tehtävänäni on ensisijaisesti edustaa hallituksessa IB:tä tuomalla esiin IB:n opiskelijoiden näkökulmaa. Lisäksi autan muuta hallitusta ja toimin epävirallisena kääntäjänä

Varajäsen 3

Mira Taivaljärvi

Tärkeimpänä tehtävänäni oli toimia Money Sails 2018 -juhlavuoden projektipäällikkönä, mihin päädyin toimittuani viime vuoden hallituksen vapaa-aikavastaavana. Tänä vuonna pääasiassa olen toimistovuoroilla ja autan tapahtumissa.