Opettajien tietoteknisen osaamisen puutteet laadukkaan opetuksen esteenä

Erilaiset tekniset ja digitaaliset työvälineet ovat osa arkipäivää niin opettajilla kuin opiskelijoillakin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajilla on selvästi puutteita omassa tietoteknisessä osaamisessaan, mikä heijastuu opiskelijoiden saaman opetuksen laatuun. Useilla opettajilla on ongelmia aivan arkipäiväisten työskentelyvälineiden, kuten Optiman tai Microsoftin ohjelmien kanssa. Esimerkiksi Optimassa palautuspäivien asettaminen oikeaksi tai PowerPointin esitystilan asettaminen tuottavat haasteita usein, mikä vie turhaan aikaa niin opettajilta, opiskelijoilta kuin opetukselta. Suurimmat ongelmat koskevat liiketalouden ja international business tutkinto-ohjelmien opettajia.
Tradenomitutkinto sisältää muihin koulutusaloihin verrattuna vähän kontaktiopintoja. Merkittävä osa opiskelijoista kuitenkin haluaa saada opetusta perinteisesti luokassa istuen. Luentoja on pääasiassa kerran viikossa, mikä on melko pieni osuus kurssien kokonaistyömäärästä. Jos tästä ajasta menee useita minuutteja, jopa 10–15 minuuttia siihen, että opettaja yrittää saada tykin toimimaan, diashown käyntiin tai muutoin ei saa tietokonetta tai ääniä yhdistettyä järjestelmiin, on se merkittävä osa pois opiskelijoiden ajasta. Luennot ovat osa opiskelijoiden työaikaa, ja käytettävissä oleva aika halutaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.
Opiskelijoille asetetaan paljon erilaisia vaatimuksia, esimerkiksi aikataulutuksen ja työn laadun suhteen. Palautuspäivistä tulee pitää kiinni, ja lähteiden käytössä on huolehdittava niiden oikeellisuudesta, laadusta sekä oikeaoppisesta merkitsemisestä. Myös opettajien työltä tulisi voida odottaa samankaltaisia asioita. Luennolle tulisi saapua ajoissa niin, että kun luento alkaa, olisivat käytettävissä olevat laitteet valmiudessa. Mahdollisten ongelmien hallinta tulisi hoitaa opettajan opetuksen ulkopuolisella työajalla. Opetus on osa opettajien työtä, ja teknisten apuvälineiden hallinta osa ammattitaitoa.
Perehdytys työelämässä on kaiken a ja o. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on käytössä erilaisia perehdytystyökaluja uusille työntekijöille, sekä esimerkiksi erilaisia koulutuksia järjestelmien käyttämiseen. Koska haasteet ovat viikottaisia, tulisi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tarkastella nykyisiä toimintatapoja. Onko ongelma alunperin perehdytyksessä vai eivätkö opettajat saa tarpeeksi tukea useiden järjestelmien ja laitteiden käyttöön?
Oli ongelma toimintatavoissa tai opettajan omassa motivaatiossa, tulee JAMKissa huolehtia siitä, että jokaisella työntekijällä on tarvittava ja ajantasainen osaaminen. Tarvittaessa tulee työntekijöillä olla kirjalliset ohjeet eri ohjelmien ja järjestelmien käyttöön. Näiden suhteen tulee myös tarkastella koulutusten tarpeellisuutta, jopa pakollisuutta. Kuitenkaan opiskelijoiden saaman opetuksen laatu ei saa kärsiä sen vuoksi, että opettajien kyky käyttää erilaisia työvälineitä on heikko.

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry kirjoitti verkko-opetuksen haasteista sekä laadun varmistamisesta. Mikä on verkko-opetuksen laatu, jos tekninen osaaminen on välttävällä tasolla? Lue TROLin lausunto: https://www.trol.fi/blogit/trol-n-liittokokous-linjaa-opetuksen-laatu-turvattava-muutoksen-keskella/